Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

DAPHNE-borba protiv svih oblika nasilja

Projekti u ovom području bavit će se borbom protiv nasilja, uključujući rodno uvjetovanog nasilja te sprječavanjem i suzbijanjem svih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u obitelji na svim razinama, također promicanjem standarda utvrđenih Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija);

sprječavanjem i suzbijanjem svih oblika nasilja nad djecom, mladima, kao i nasilja nad drugim rizičnim skupinama, kao što su LGBTQI osobe i osobe s invaliditetom;

podržavanjem i zaštitom svih izravnih i neizravnih žrtava takvog nasilja, kao što je obiteljsko nasilje ili nasilje u intimnim odnosima, uključujući djecu koja su ostala bez roditelja zbog obiteljskih zločina, te podržavanjem i osiguravanjem jednake razine zaštite u cijeloj Uniji za žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Natječaji u području "DAPHNE-borba protiv svih oblika nasilja"

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Raspisivanje: Q4 2021
Proračun: 27M

Opširnije

Preventing and combating gender-based violence

Preventing and combating gender-based violence and violence against children call: call to intermediaries (giving financial support to third parties CSOs)
Šifra natječaja: CERV-2023-DAPHNE
Raspisivanje: 08-12-2022
Rok: 19-04-2023
Proračun: 24,9 M EUR

Opširnije

Preventing and combating gender-based violence and violence against children call

Šifra natječaja: CERV-2024-DAPHNE
Raspisivanje: Q4 2023
Proračun: 24,8 M EUR