Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

DAPHNE-borba protiv svih oblika nasilja

Projekti u ovom području bavit će se borbom protiv nasilja, uključujući rodno uvjetovanog nasilja te sprječavanjem i suzbijanjem svih oblika rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i djevojčicama i nasilja u obitelji na svim razinama, također promicanjem standarda utvrđenih Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija);

sprječavanjem i suzbijanjem svih oblika nasilja nad djecom, mladima, kao i nasilja nad drugim rizičnim skupinama, kao što su LGBTQI osobe i osobe s invaliditetom;

podržavanjem i zaštitom svih izravnih i neizravnih žrtava takvog nasilja, kao što je obiteljsko nasilje ili nasilje u intimnim odnosima, uključujući djecu koja su ostala bez roditelja zbog obiteljskih zločina, te podržavanjem i osiguravanjem jednake razine zaštite u cijeloj Uniji za žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

  1. Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

    Q4 2021
    Proračun: 27M
    Opširnije