Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

Jednakost, prava i rodna ravnopravnost

Natječaji su povezani s Promicanjem prava, nediskriminacije, jednakosti, uključujući ravnopravnost spolova, te unaprjeđivanjem uvođenja rodne i nediskriminacijske politike.
Projekti u ovom području će: spriječiti i boriti se protiv nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije te poštujući načelo nediskriminacije na temelju članka 21. Povelje EU;
promicati puno uživanje prava žena, ravnopravnost spolova, uključujući ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osnaživanje žena i rodno osviještenu politiku;
boriti se protiv svih oblika diskriminacije, rasizma, ksenofobije, afrofobije, antisemitizma, mržnje usmjerene prema Romima, antimuslimanske mržnje i drugih oblika netolerancije, uključujući homofobiju i druge oblike netolerancije temeljene na rodnom identitetu, kako na internetu, tako i izvan njega;
zaštita i promicanje prava djeteta, podizanje svijesti o pravima djeteta u sudskim postupcima, izgradnja kapaciteta sustava zaštite djece;
štititi i promicati prava osoba s invaliditetom, za njihovo aktivno uključivanje i puno sudjelovanje u društvu;
uhvatiti u koštac s izazovima vezanim uz zaštitu osobnih podataka i reformu zaštite podataka, kao i podržati dijalog dionika u ovom području;
poduprijeti napore da se ljudima omogući ostvarivanje svojih prava kao građani EU-a i provođenje prava na slobodno kretanje, kao i borbu protiv zlouporabe tih prava.

Natječaji u području "Jednakost, prava i rodna ravnopravnost"

Call for proposals to national Data Protection Authorities

Raspisivanje: Q1 2021
Proračun: 1,8M

Opširnije

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Raspisivanje: Q4 2021
Proračun: 12,2M

Opširnije

Call for proposals to promote gender equality

Raspisivanje: Q3 2021
Proračun: 6,8M

Opširnije

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Raspisivanje: Q4 2021
Proračun: 3M

Opširnije

Equal Call

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination
Šifra natječaja: CERV-2023-EQUAL
Raspisivanje: 08-12-2022
Rok: 20-06-2023 (17:00:00 CET)
Proračun: 20 M EUR

Opširnije

National Roma Contacts Points call

Šifra natječaja: CERV-2024-NRCP
Raspisivanje: Q3 2023
Proračun: 1,6 M EUR

Data protection call

Šifra natječaja: CERV-2024-DATA
Raspisivanje: Q3 2023
Proračun: 2 M EUR

Gender equality call

Šifra natječaja: CERV-2024-GE
Raspisivanje: Q3 2023
Proračun: 10,1 M EUR