Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

Jednakost, prava i rodna ravnopravnost

Natječaji su povezani s Promicanjem prava, nediskriminacije, jednakosti, uključujući ravnopravnost spolova, te unaprjeđivanjem uvođenja rodne i nediskriminacijske politike.
Projekti u ovom području će: spriječiti i boriti se protiv nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije te poštujući načelo nediskriminacije na temelju članka 21. Povelje EU;
promicati puno uživanje prava žena, ravnopravnost spolova, uključujući ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osnaživanje žena i rodno osviještenu politiku;
boriti se protiv svih oblika diskriminacije, rasizma, ksenofobije, afrofobije, antisemitizma, mržnje usmjerene prema Romima, antimuslimanske mržnje i drugih oblika netolerancije, uključujući homofobiju i druge oblike netolerancije temeljene na rodnom identitetu, kako na internetu, tako i izvan njega;
zaštita i promicanje prava djeteta, podizanje svijesti o pravima djeteta u sudskim postupcima, izgradnja kapaciteta sustava zaštite djece;
štititi i promicati prava osoba s invaliditetom, za njihovo aktivno uključivanje i puno sudjelovanje u društvu;
uhvatiti u koštac s izazovima vezanim uz zaštitu osobnih podataka i reformu zaštite podataka, kao i podržati dijalog dionika u ovom području;
poduprijeti napore da se ljudima omogući ostvarivanje svojih prava kao građani EU-a i provođenje prava na slobodno kretanje, kao i borbu protiv zlouporabe tih prava.

 1. Call for proposals to national Data Protection Authorities

  Q1 2021
  Proračun: 1,8M
  Opširnije
 2. Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

  Q4 2021
  Proračun: 12,2M
  Opširnije
 3. Call for proposals to promote gender equality

  Q3 2021
  Proračun: 6,8M
  Opširnije
 4. Call for proposals to protect and promote the rights of the child

  Q4 2021
  Proračun: 3M
  Opširnije