Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

Uključenost i sudjelovanje građana

Projekti u ovom području će promicati angažman i sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije i razmjene između građana različitih država članica te podizati svijest o zajedničkoj europskoj povijesti. Projekti u ovom području će:

sjećati se, istraživatii educirati o definiranju događaja u novijoj europskoj povijesti, uključujući uzroke i posljedice autoritarnih i totalitarnih režima, te o podizanju svijesti europskih građana o njihovoj zajedničkoj povijesti, kulturi, kulturnom naslijeđu i vrijednostima, čime se poboljšava njihovo razumijevanje Unije, njezino podrijetlo, svrha i raznolikost;

promicati sudjelovanje građana i udruga u demokratskom i građanskom životu Unije objavljivanjem i javnom razmjenom njihovih stavova u svim područjima djelovanja Unije;

promicati razmjenu između građana različitih zemalja, posebno kroz bratimljenje gradova i mreže gradova, kako bi im pružili praktično iskustvo o bogatstvu i raznolikosti zajedničkog naslijeđa Unije i kako bi ih osvijestili da oni predstavljaju temelj za zajedničku budućnost.

 1. Call for proposals to promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, rule of law and fundamental rights breaches

  Q4 2021
  Proračun: 2M
  Opširnije
 2. Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns

  Q4 2021
  Proračun: 11M
  Opširnije
 3. Call for proposals on European remembrance

  Q4 2021
  Proračun: 7M
  Opširnije