Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

Vrijednosti Unije

Natječaji su povezani sa zaštitom i promicanjem vrijednosti Unije. U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji, „Unija se temelji na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost između žena i muškaraca.

Projekti u ovom području će se usredotočiti na zaštitu, promicanje i podizanje svijesti o pravima pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva aktivnim na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini u promicanju i njegovanju tih prava, čime se također jača zaštita i promicanje vrijednosti Unije i poštivanje vladavine prava zakona i doprinos izgradnji demokratskije Unije, demokratskom dijalogu, transparentnosti i dobrom upravljanju.

Rokovi za prijavu

 1. Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values

  Q2 2021
  Proračun 50,5M
  Opširnije
 2. Call for proposals on protecting and promoting Union values

  Q4 2021
  Proračun 50,5M
  Opširnije
 3. Call for proposals on Citizens' engagement and participation

  Q3 2021
  Proračun 17,4M
  Opširnije