Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Pozivi za prijavu projektnih prijedloga

Vrijednosti Unije

Natječaji su povezani sa zaštitom i promicanjem vrijednosti Unije. U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji, „Unija se temelji na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost između žena i muškaraca.

Projekti u ovom području će se usredotočiti na zaštitu, promicanje i podizanje svijesti o pravima pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva aktivnim na lokalnoj, regionalnoj i transnacionalnoj razini u promicanju i njegovanju tih prava, čime se također jača zaštita i promicanje vrijednosti Unije i poštivanje vladavine prava zakona i doprinos izgradnji demokratskije Unije, demokratskom dijalogu, transparentnosti i dobrom upravljanju.

Natječaji u području Vrijednosti Unije

Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values

Q2 2021
Proračun 50,5M

Opširnije

Call for proposals on protecting and promoting Union values

Q4 2021
Proračun 50,5M

Opširnije

Call for proposals on Citizens’ engagement and participation

Q3 2021
Proračun 17,4M

Opširnije

Union Values call for CSOs (Call to intermediaries giving financial support to third parties)

CERV-2024-CITIZENS-VALUES

Planiran za 10-2023*
Proračun 74 M EUR

Operating grants to framework partners active in the area of Union values

CERV-2023-OG-SGA

Planiran za 06-2023*
Proračun 32,6 M EUR

Operating grants to framework partners active in the area of Union values

CERV-2023-DISA-OG-SGA

Planiran za 04-2023*
Proračun 5,5 M EUR

Operating grants to framework partners active in the area of Union values

CERV-2024-OG-SGA

Planiran za 06-2024*
Proračun 34,3 M EUR

Operating grants to framework partners active in the area of Union values

CERV-2024-DISA-OG-SGA

Planiran za 04-2024*
Proračun 5,5 M EUR

Grants to national contact points

CERV-CITIZENS-2023-CONTACT

Raspisivanje 13-12-2022
Rok 08-02-2023
Proračun 5,1 M EUR

Call for proposals to promote civil society organisations’ awareness of capacity building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights

5 prioriteta:
Zaštita EU vrijednosti i prava putem suzbijanja govora mržnje i zločina iz mržnje; Strateške litigacije; Jačanje kapaciteta OCD-ova i podizanje svijesti o Povelji EU-a o temeljnim pravima; Promicanje prava i vrijednosti kroz jačanje prostora za građansko djelovanje; Potpora poticajnom okruženju za zaštitu zviždača.

Prioriteti imaju zasebne proračune. Raspodjela sredstava unutar svakog prioriteta bit će razmjerna broju zaprimljenih prihvatljivih projektnih prijedloga.

CERV-2023-CHAR-LITI-SPEECH (Hate Crime and Hate Speech)

CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION (Strategic Litigation)

CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER (Capacity Building and Awareness Raising of the Charter)

CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC (Civic Space)

CERV-2023-CHAR-LITI (Whistleblowers)

Raspisivanje 24-01-2023
Rok 25-05-2023 (17:00:00 CET)
Proračun 16 M EUR

Call for proposals to promote civil society organisations’ awareness of capacity building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights

5 prioriteta:
Zaštita EU vrijednosti i prava putem suzbijanja govora mržnje i zločina iz mržnje; Strateške litigacije; Jačanje kapaciteta OCD-ova i podizanje svijesti o Povelji EU-a o temeljnim pravima; Promicanje prava i vrijednosti kroz jačanje prostora za građansko djelovanje; Potpora poticajnom okruženju za zaštitu zviždača.

Prioriteti imaju zasebne proračune. Raspodjela sredstava unutar svakog prioriteta bit će razmjerna broju zaprimljenih prihvatljivih projektnih prijedloga.

CERV-2024-CHAR-LITI

Planiran za 03-2024*
Proračun 16 M EUR